วัดบ่อเพลง

ประวัติ วัดบ่อเพลง

  วัดบ่อเพลง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ. ศ. ๒๕๒๖ โดยผู้มีจิตศรัทธาให้พื้นที่ในการสร้างวัดเป็นจำนวน ๖ ไร่ ได้มีการปลูกสร้างอาคารเสนาสนะเพิ่มขึ้น โดยมีหลวงพ่อเพชรผู้ปกครองวัดเป็นรูปแรก ต่อมาได้มีการบริจาคที่ดินให้ทางวัดเพิ่มเติมอีก 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒   หอสวดมนต์ กว้าง ๒. ๒๐ เมตร ยาว ๑๒. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง  วิหาร กว้าง ๔. ๒๐ เมตร ยาว ๗. ๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑๒ หลัง สร้างเมื่อ ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

วัตถุมงคล วัดบ่อเพลง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๖๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้วสูง ๕๐ นิ้ว

ที่อยู่ วัดบ่อเพลง

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: