วัดธารลำไย

ประวัติ วัดธารลำไย

  วัดธารลำไย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๓๖ เดิมเป็นที่พักสงฆ์บ้านธารลำไย เมื่อปี พ. ศ. ๒๕๑๖ ต่อมามีชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น จึงร่วมบริจาคเงินและที่ดินเพื่อสร้างวัดโดยใช้ชื่อว่า“ วัดธารลำไย” ตามชื่อหมู่บ้าน 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๕๑๖   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง  วิหาร กว้าง ๕. ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านธารลำไย
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดธารลำไย

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว สูง 60 นิ้ว 

ที่อยู่ วัดธารลำไย

A: ตั้งอยู่บ้านธารลำไย หมู่ที่ ๕ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: