วัดเกาะแก้ว

ประวัติ วัดเกาะแก้ว

วัดเกาะแก้ว ตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๖ บริเวณที่ตั้งวัดมีลำคลองล้อมรอบ ๓ ด้าน มีลักษณะเป็นเกาะจึงได้มีนามว่า“วัดเกาะแก้ว” แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดวังหยวก” ตามชื่อบ้านหรือคลองวังหยวกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพัทธ์วรกิจ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๑๗  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๒ งาน ๘๙ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๖๑๔, ๕๑๑๘ แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวาแปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๗ ๕๕ ตารางวา อุโบสถ สร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๔ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง วิหาร สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองขนมจีน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดคลองวังหยวก

เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้ว

พระครูนิพัทธ์วรกิจ

วัตถุมงคล วัดเกาะแก้ว

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้วสูง ๑๑๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้วสูง ๖๓ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๕

ที่อยู่ วัดเกาะแก้ว

A: ตั้งอยู่ เลขที่ ๑ บ้านจังหยวก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๕๓๓ ๕๕๓๔