วัดหนองไม้แดง

ประวัติ วัดหนองไม้แดง

วัดหนองไม้แดง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ. ศ. ๒๕๑๓ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงเชิงเขา ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๑๕ กันยายน พ. ศ. ๒๕๓๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร   การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิคมรัตนากร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๑๕ ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๙๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงจตุรมุข  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๓ หลัง  วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว 5 เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดภูเขา
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียน

เจ้าอาวาส วัดหนองไม้แดง

พระครูนิคมรัตนากร

วัตถุมงคล วัดหนองไม้แดง

มีพระประธานประจำอุโบสถ สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ ศอก สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ ศอก สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕   ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระประธานประจำวิหาร หน้าตักกว้าง ๕ ศอก, พระประธานประจำศาลาบำเพ็ญบุญ สมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๔ ศอก, พระประธานประจำมณฑป สมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๔ ศอก 

ที่อยู่ วัดหนองไม้แดง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๑ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๗๒ ๗๙๖๓