วัดโป่งสวรรค์

ประวัติ วัดโป่งสวรรค์

  วัดโป่งสวรรค์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ. ศ. ๒๕๔๕ ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ได้กล่าวไว้ เริ่มสร้างเมื่อประมาณ พ. ศ. ๒๕๑๒ เนื่องจากมีชาวบ้านในเขตพยุหะคีรีได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณพื้นที่นี้ ต่อมามีจำนวนมากขึ้น จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนั้นมีลำห้วย ซึ่งมีน้ำไหลมาจากเขาสนามชัย และพื้นดินบริเวณห้วยน้ำนั้นเป็นดินโป่งชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านสวรรค์โป่ง” เมื่อมีหมู่บ้านเกิดขึ้นจะต้องมีการสร้างวัด เริ่มแรกมีการจัดตั้งที่พักสงฆ์บนพื้นที่ ๖ ไร่ ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินแห่งนี้ โดยร่วมกันนำต้นไม้ใหญ่มาสร้างกุฏิ  ศาลา  การศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสมุห์ไพโรจน์ จนฺทว์โส 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา น. ส. ๓ ก.  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔๙  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นอาคารไม้ ทรงไทยปั้นหยา  หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐   กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว 2 หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสายโป่งสวรรค์ – ตากฟ้า
  • ทิศใต้: จดที่ดินของนางทิ้งฉัตรธรรม
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนางแจ่ม นายชวน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินของนายด้วน นายทองสุข

เจ้าอาวาส วัดโป่งสวรรค์

พระครูสมุห์ไพโรจน์ จนฺทว์โส

วัตถุมงคล วัดโป่งสวรรค์

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๑   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูป "หลวงพ่อทองคำ", พระพุทธรูปทันใจ, พระพุทธรูปปางประทานพร, เจดีย์รูปปั้นพญานาค 

ที่อยู่ วัดโป่งสวรรค์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านโป่งสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: