วัดเขาบ่อแก้ว

ประวัติ วัดเขาบ่อแก้ว

วัดเขาบ่อแก้ว ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ. ศ. ๒๕๑๓ โดยมีหลวงพ่อเชย ซึ่งเป็นพระธุดงค์ เป็นผู้นำในการก่อสร้างวัด และพัฒนากันต่อๆ มาจนเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว 60 เมตร   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเด่นชัย อธิวโร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๔๖ ตารางวา  เสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขาบ่อแก้ว
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขาบ่อแก้วอาคาร

เจ้าอาวาส วัดเขาบ่อแก้ว

พระอธิการเด่นชัย อธิวโร

วัตถุมงคล วัดเขาบ่อแก้ว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๙ นิ้ว สูง ๑๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๙ นิ้ว สูง ๑๖๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ 

ที่อยู่ วัดเขาบ่อแก้ว

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ / ๒ บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: