วัดเขาทองพุทธาราม

ประวัติ วัดเขาทองพุทธาราม

  วัดเขาทองพุทธาราม ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ เดิมเรียกว่า “ วัดป่าบัวทอง ” และต่อมาเปลี่ยนเป็น “ วัดเขาทองพุทธาราม " ถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ. ศ. ๒๕๓๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๒๐ เมตรยาว ๔๕ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือพระครูสุวรรณภูมิเขต (เชื่อมชุตินธโร) 

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๙๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๓๔  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๒ ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๐. ๕๐ เมตร ยาว ๒๕. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๕๙ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง   วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้าง เมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖   นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางรถไฟสายเหนือ

เจ้าอาวาส วัดเขาทองพุทธาราม

พระครูสุวรรณภูมิเขต (เชื่อมชุตินธโร)

วัตถุมงคล วัดเขาทองพุทธาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๕ นิ้ว สูง ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๒๔ นิ้ว สูง ๑๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. วิหารบูรพาจารย์ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท   ๒. พระพุทธรูปปูนปั้นปางลีลาสูง ๕ เมตร   ๓. วิหารประดิษฐานพระประจำวัน ๙ องค์   ๔. พระพุทธรูปปูนปั้นปางนาคปรก   ๕. พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิประดิษฐานใต้ต้นโพธิ์   ๖. พระพุทธรูปโลหะทองเหลืองปางไสยาสน์ (พระนอน)  ๗. พระพิฆเนศปูนปั้น   ๘. พระปางคันธารราฐ ประดิษฐานได้ต้นโพธิ์   ๙. พระสังกัจจายน์ปูนปั้น ประดิษฐานในวิหาร หน้าตักกว้าง ๒๒๕: ซ. ม.   ๑๐. โรงช้างประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเดิมและปูนปั้นช้าง ๓ เชือกสูง ๓๒๐ ซ. ม.  

ที่อยู่ วัดเขาทองพุทธาราม

A: หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓ ๕๕ ๖๑๒๒