วัดเขาแก้ว

ประวัติ วัดเขาแก้ว

 วัดเขาแก้วตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๑๙๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ. ศ. ๒๕๔๒   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระครูนิทัศนพลธรรม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑๗ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๗. ๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๓     นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง โรงครัว ๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดเขาแก้ว
  • ทิศตะวันตก: จดถนนพหลโยธิน

เจ้าอาวาส วัดเขาแก้ว

พระครูนิทัศนพลธรรม

วัตถุมงคล วัดเขาแก้ว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๕ 

ที่อยู่ วัดเขาแก้ว

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: 0 ๕๖๓๔ ๑๓๑๙