วัดยางสองพี่น้อง

ประวัติ วัดยางสองพี่น้อง

  วัดยางสองพี่น้อง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้านเพราะในหมู่บ้านมีต้นยางเก่าแก่อยู่สองต้นก่อนจะมีหมู่บ้านเมื่อตั้งวัดแล้วจึงตั้งชื่อวัดว่า “ วัดยางสองพี่น้อง ”   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมชาย วิสุทธฺสีโล 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๖0 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๕  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดยางสองพี่น้อง

พระอธิการสมชาย วิสุทธฺสีโล

วัตถุมงคล วัดยางสองพี่น้อง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๑๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖

ที่อยู่ วัดยางสองพี่น้อง

A: ตั้งอยู่บ้านยางสองพี่น้องหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: