วัดตะกรุด

ประวัติ วัดตะกรุด

 วัดตระกรุด ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๐   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการปลื้ม ผาสุกาโม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๖ / ๒๕๔๕   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๑ เมตร เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของเอกชน
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านตะกรุด
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดตะกรุด

พระอธิการปลื้ม ผาสุกาโม

ที่อยู่ วัดตะกรุด

A: ตั้งอยู่บ้านตะกรุด หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: