วัดตะเคียนงาม

ประวัติ วัดตะเคียนงาม

ดตะเคียนงาม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ. ศ. ๒๕๒๕ สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๙ โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายแกะ แก้วสีทาจำนวน ๖ ไร่ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาตปิยสวัสดิ์ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดลำเหมืองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดตะเคียนงาม

พระครูนิวาตปิยสวัสดิ์

วัตถุมงคล วัดตะเคียนงาม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ 

ที่อยู่ วัดตะเคียนงาม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๔ ๗๔๓๔ ๗๗๑๔