วัดซับมะม่วงงาม

ประวัติ วัดซับมะม่วงงาม

 วัดซับมะม่วงงาม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนายสิน เขม้นเขตการ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งวัดโดยใช้นามว่า “ วัดซับมะม่วงงาม ” 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดิน สปก. ๔-๓๑ ก  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๙ กว้าง ๒ เมตรยาว ๖ เมตร  ศาลาอเนกประสงค์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดซับมะม่วงงาม

A: ตั้งอยู่บ้านตะกรุด หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: