วัดคลองม่วง

ประวัติ วัดคลองม่วง

วัดคลองม่วงตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒ โดยมีนายสมองพันละอองเป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดชาวบ้านเรียกสั้น ๆ ว่า “ วัดคลอง ”   การศึกษามีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ งาน ๒ ตารางวา น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๙๕๙   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดคลองม่วง

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๔ นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ 

ที่อยู่ วัดคลองม่วง

A: ตั้งอยู่บ้านคลองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๗๕๒ ๓๔๖๑