วัดวิกสิตวิทยาราม

ประวัติ วัดวิกสิตวิทยาราม

  วัดวิกสิตวิทยาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ. ศ. ๒๕๑๕ พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มโดยมีนายบุญชูเครือแก้ว เป็นผู้บริจาคที่ดิน 

 น. ส. ๓ เลขที่เล่ม ๑ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา หน้า ๑๗๐ อ. แม่วงก์  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

ที่อยู่ วัดวิกสิตวิทยาราม

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: