วัดมอสวรรค์วนาราม

ประวัติ วัดมอสวรรค์วนาราม

 วัดมอสวรรค์วนาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนายสฤษดิ์ ปิ่นดอกไม้ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและตั้งวัด โดยใช้นามว่า“ วัดมอสวรรค์วนาราม ” 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ส. ป. ก. ๔-๓๑ ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง     นอกจากนี้มีโรงครัว ๑  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดมอสวรรค์วนาราม

A: ตั้งอยู่บ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๙๕๗ ๓๔๙๑