วัดทรัพย์ทวีคูณ

ประวัติ วัดทรัพย์ทวีคูณ

วัดทรัพย์ทวีคูณ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบติดภูเขา การคมนาคมสะดวก วัดทรัพย์ทวีคูณได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคมพ. ศ. ๒๕๕๑ ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ โดยมีนายเลิศ แสงหงส์ เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด และตั้งวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่า “ วัดทรัพย์ทวีคูณ”   พระสมานอตฺตสนฺโต ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน พ. ศ. ๒๕๕๕ มีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน ๓ รูป 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๐๑ ก.   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขา
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดทรัพย์ทวีคูณ

พระสมานอตฺตสนฺโต

ที่อยู่ วัดทรัพย์ทวีคูณ

A: ตั้งอยู่บ้านมอสวรรค์หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๙๘ ๖๘๕๗