วัดปางขนุน

ประวัติ วัดปางขนุน

วัดปางขนุน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ วัดปางขนุนเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๑๗ โดยมีหลวงพ่อพอง หิริมโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดปางขนุนและชาวบ้านในหมู่บ้านปางขนุนร่วมกันสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นต่อมาในปี พ. ศ. ๒๕๔๐ หลวงพ่อพอง ที่ริมโณ ได้มรณภาพลง ในปัจจุบันพระอานัน จิตตสุโภ ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลังเรือนพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดปางขนุน

พระอานัน จิตตสุโภ

วัตถุมงคล วัดปางขนุน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๓ นิ้ว สูง ๑๑๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๓ นิ้ว สูง ๑๑๔ นิ้ว  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ องค์พระธาตุเจดีย์ 

ที่อยู่ วัดปางขนุน

A: ตั้งอยู่บ้านปางขนุน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: