วัดคลองแบ่ง

ประวัติ วัดคลองแบ่ง

 วัดคลองแบ่ง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนาย เฉิน คงมากทอง เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งวัดโดยใช้นามว่า“ วัดคลองแบ่ง ” 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก. ๕-๓๑ ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดคลองแบ่ง

A: ตั้งอยู่บ้านคลองแบ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: