วัดทรัพย์สมบูรณ์

ประวัติ วัดทรัพย์สมบูรณ์

วัดทรัพย์สมบูรณ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๐ ชาวบ้านทรัพย์สมบูรณ์ได้พร้อมใจกันก่อสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นในปี พ. ศ. ๒๕๒๕ มีพระสงฆ์มาจำพรรษาเป็นบางปีเพราะสถานที่แห้งแล้งทุรกันดานจนถึงปี พ. ศ. ๒๕๓๕ พระอธิการประเจิด ธมฺมทินฺโนได้จาริกสัญจรจนมาถึงหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคมในปี พ. ศ. ๒๕๓๕ ได้พบสำนักสงฆ์ร้างชาวบ้านจึงนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาและช่วยบูรณะวัดร้างให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พระอธิการประเจิด ธมฺมทินฺโน ได้อยู่จำพรรษาจนถึงวันพระแรม ๘ ค่ำเดือน ๑๒ จึงกลับไปลาหลวงพ่อแขน ยุตฺตธมฺโม เพราะหลวงพ่อแขน เป็นพระอุปัชฌาย์ จึงขออนุญาต หลวงพ่อทำหนังสือส่งตัวมาถึงเจ้าคณะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เพื่อมาอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านทรัพย์สมบูรณ์และก่อสร้างให้วัดทรัพย์สมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน พระอธิการประเจิด ธมฺมทินฺโน เดิมอยู่ที่วัดประสาทวิถี (กระทุ่มโทน) ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประเจิด ธมฺมทินฺโน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๒ / ๒๕๔๕ สปก. เลขที่ ๑๘-๑๙๒๕ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอแม่วงก์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดทรัพย์สมบูรณ์

พระอธิการประเจิด ธมฺมทินฺโน

วัตถุมงคล วัดทรัพย์สมบูรณ์

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ - พระประธานประดิษฐานที่ลานธรรม ๑ องค์ หน้าตักกว้าง ๑๒๙ นิ้ว สูง ๒๓๙ นิ้ว พระสังกัจจายนะ ๑ องค์ หน้าตักกว้าง ๙๗ นิ้ว สูง ๑๓๖ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐

ที่อยู่ วัดทรัพย์สมบูรณ์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๒๔๘๑ ๑๑๙๐