วัดเทพมงคลทอง

ประวัติ วัดเทพมงคลทอง

วัดเทพมงคลทอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ วัดเทพมงคลทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าแม่วงก์ เดิมเป็นวัดที่ชาวบ้านพร้อมใจกันสร้างขึ้นด้วยไม้ที่หาได้บริเวณใกล้เคียง โดยใช้หญ้าคามุงหลังคาทำเป็นที่พักสงฆ์และนิมนต์พระมาอยู่จำพรรษา เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๑๙   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสมุห์สมพงษ์ สุภาจาโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๔๖ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๓๑ ก. เลขที่ ๒๐๖ / ๒๕๔๗  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเทพมงคลทอง

พระครูสมุห์สมพงษ์ สุภาจาโร

วัตถุมงคล วัดเทพมงคลทอง

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖0 นิ้ว สูง ๘0 นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕  

ที่อยู่ วัดเทพมงคลทอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒ บ้านกระทุ่มทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: