วัดเนินสมบูรณ์

ประวัติ วัดเนินสมบูรณ์

วัดเนินสมบูรณ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยนายสนั่น โกทัน เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งวัดโดยใช้ชื่อว่าวัดเนินสมบูรณ์ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๙ ตารางวา ที่ดิน สปก. ๔-๐๑ ก.   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดเนินสมบูรณ์

A: ตั้งอยู่บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: