วัดด่านพัฒนา

ประวัติ วัดด่านพัฒนา

วัดด่านพัฒนา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนายแฉล้ม มูลนอก เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งวัดโดยใช้ชื่อ วัดด่านพัฒนา 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๔๗ ตารางวา ที่ดิน สปก. ๕-๓๑ ก.   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง    นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดด่านพัฒนา

A: ตั้งอยู่บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: