วัดช่องรวก

ประวัติ วัดช่องรวก

วัดช่องรวก ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงสภาพแวดล้อมเป็นป่าไม้และทุ่งนา มีชื่อตามหมู่บ้าน การสร้างวัดได้มี นายชิต บัวสำลี เป็นหัวหน้าริเริ่มดำเนินการ และประชาชนชาวบ้านช่องรวก ได้ร่วมใจกันทำการก่อสร้างวัดนี้

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดช่องรวก

A: บ้านช่องรวก หมู่ที่ ๗ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: