วัดหนองไผ่ไทรงาม

ประวัติ วัดหนองไผ่ไทรงาม

วัดหนองไผ่ไทรงาม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ โดยมีนายบุญทันนางชะลอ อินทร์ฉายเป็นผู้บริจาค ที่ดินเพื่อสร้างวัด การตั้งชื่อวัดเดิมเรียกว่า วัดหนองไผ่ แต่มีชาวบ้านหนองไทรงาม มาร่วมสร้างวัดด้วย จึงได้เพิ่มชื่อเป็น “ วัดหนองไผ่ไทรงาม” มาจนถึงปัจจุบัน 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๓๑ เลขที่ ๑๘   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง   

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดหนองไผ่ไทรงาม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๓ นิ้ว สูง ๑๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระธาตุเจดีย์ (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) สูง ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕  

ที่อยู่ วัดหนองไผ่ไทรงาม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ บ้านหนองไผ่ ถนนลาดยาว-เขาชนกัน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: