วัดเทพสวรรค์สีมาราม

ประวัติ วัดเทพสวรรค์สีมาราม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดิน ส. ป. ก.  ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐๕ ไร่   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖0 เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง   

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดเทพสวรรค์สีมาราม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ สมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๕ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘

ที่อยู่ วัดเทพสวรรค์สีมาราม

A: ตั้งอยู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๙ ๔๐๖๗, ๐๘ ๗๒๐๗ ๓๙๗๖ โทรสาร ๐ ๕๖๒๙ ๔๐๖๗