วัดเนินใหม่สิทธิมงคล

ประวัติ วัดเนินใหม่สิทธิมงคล

 วัดเนินใหม่สิทธิมงคล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๒ โดยพ่อสาย สายแวว ได้บริจาคที่ดินสร้างวัดจำนวน ๑๐ ไร่ ๓ งาน และชาวบ้านพร้อมใจกันสร้างศาลาอเนกประสงค์ขึ้นหนึ่งหลังไว้ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา ต่อมาได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้นอีกในปี พ. ศ. ๒๔๒๘ และได้สร้างกุฏิอาคารเสนาสนะอื่นจนถึงปัจจุบัน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดสระน้ำ
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียน

ที่อยู่ วัดเนินใหม่สิทธิมงคล

A: ตั้งอยู่บ้านเนินใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: