วัดวังปลาสร้อย

ประวัติ วัดวังปลาสร้อย

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๔๙ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๑๓๘๔/๑๒๐๐  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๘ เมตร   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๑ หลัง  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง   

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสายบ้านวังปลาสร้อย-บ้านตุ๊กแก
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดวังปลาสร้อย

วัดวังปลาสร้อย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ที่อยู่ วัดวังปลาสร้อย

A: บ้านวังปลาสร้อย หมู่ที่ ๘ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: