วัดหนองหัวเรือ

ประวัติ วัดหนองหัวเรือ

วัดหนองหัวเรือ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายนพ. ศ. ๒๕๒๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่อยู่ วัดหนองหัวเรือ

A: หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: