วัดวังรอ

ประวัติ วัดวังรอ

วัดวังรอ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาตวิริยธรรม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๘๖๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๐ หลัง นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดวังรอ

พระครูนิวาตวิริยธรรม

วัตถุมงคล วัดวังรอ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

ที่อยู่ วัดวังรอ

A: เลขที่ ๙๙ บ้านวังรอ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: