วัดวังมหากร

ประวัติ วัดวังมหากร

วัดวังมหากรตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๒ เริ่มสร้างวัดในปีพ.ศ. ๒๔๘๒ เดิมเป็นป่าช้าเก่ามีโยมพ่อทองหยิบ คุณแม่เฮี๊ยะ มั่นใจ ได้ถวายที่ดิน จำนวน ๑๕ ไร่ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิสัยปภากร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๗ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 หลัง วิหาร กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๐ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔o เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลอง
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดวังมหากร

พระครูนิสัยปภากร

วัตถุมงคล วัดวังมหากร

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง 6๐ นิ้วสร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ที่อยู่ วัดวังมหากร

A: เลขที่ ๘๕ บ้านวังมหากร หมู่ที่ ๖ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: