วัดช่องแกระ

ประวัติ วัดช่องแกระ

วัดช่องแกระ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ตามข้อมูลที่ได้สืบทอดกันมา มีหลวงตาสิ่วเป็นผู้เริ่มสร้างเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมามีหลวงตาเสียบ ได้มาอยู่จำพรรษาและได้พาชาวบ้านร่วมมือกันสร้างกุฏิมุงด้วยหญ้าแฝก ๑ หลัง และศาลามุงด้วยหญ้าแฝก ๑ หลัง และที่เผาศพ (สมัยนั้นเรียกว่าเชิงตะกอน) หลังจากที่ท่านได้มรณภาพแล้วมีหลวงพ่อดำ โกสโร เดินทางมาจากจังหวัดลพบุรี มาอยู่จำพรรษาซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นอย่างมาก และได้มีผู้ใจบุญคือ คุณแม่สังวาล ไม่ทราบนามสกุลได้ถวายบ้านในวัดเพื่อนำไปสร้างกุฏิ ๒ หลัง เมื่อหลวงพ่อดำ โกสโร มรณภาพลง ชาวบ้านได้หล่อรูปเหมือนและสร้างวิหารไว้เป็นที่เคารพของชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบัน จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันมีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๙ รูป

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๘ น. ส. ๓ เลขที่ ๓๕๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๕ เมตรสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๒ เมตรสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 หลัง วิหาร กว้าง 6 เมตรยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลอง
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำ
  • ทิศตะวันตก: จดที่นาเอกชน

วัตถุมงคล วัดช่องแกระ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๖0 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

ที่อยู่ วัดช่องแกระ

A: เลขที่ ๕๗ บ้านช่องแกระ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๘๒๑ ๖๔๓๑