วัดเขาขาด

ประวัติ วัดเขาขาด

วัดเขาขาด ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระครูนิปุณคีรีรักษ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๒ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๖ เมตรสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขา
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะสายปากน้ำโพ-ท่าตะโก
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขา
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเขาขาด

พระครูนิปุณคีรีรักษ์

วัตถุมงคล วัดเขาขาด

  มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง 55 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖

ที่อยู่ วัดเขาขาด

A: เลขที่ ๑๖๓ บ้านเขาขาด หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๕ ๙๓๖๒ ๔๒๙๓