วัดหนองหม้อ

ประวัติ วัดหนองหม้อ

วัดหนองหม้อ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ชาวบ้านได้สร้างวัดหนองหม้อเป็นวัดประจำหมู่บ้านโดยได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน และได้ร่วมกันสร้างอาคารเสนาสนะ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๔๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐพรหมคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๓๒ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๔๓๒ และ ๕๕๐๒๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๓๖ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๘ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง วิหาร กว้าง ๕ เมตรยาว ๖. ๕ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเกษตรกรรม
  • ทิศใต้: จดหมู่บ้านหนองหม้อ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนวัดหนองหม้อ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเกษตรกรรม

เจ้าอาวาส วัดหนองหม้อ

พระครูนิวิฐพรหมคุณ

วัตถุมงคล วัดหนองหม้อ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๘๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้วสูง ๗๐ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐

ที่อยู่ วัดหนองหม้อ

A: เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: