วัดมหาโพธิใต้

ประวัติ วัดมหาโพธิใต้

วัดมหาโพธิ์ใต้ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๑๙๙ สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีต้นโพธิ์ใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกนามวัดนี้ว่า“ วัดมหาโพธิ” ซึ่งตรงตามชื่อหมู่บ้านและตำบล บางคนก็เรียกว่า "วัดศรีมหาโพธิ์ได้” เพราะมีชื่อวัดเหมือนกัน จึงได้เปลี่ยนเป็นวัดมหาโพธิ์ใต้ ส่วนอีกวัดได้นามว่า“ วัดมหาโพธิ์เหนือ” และวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๔๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๘. ๒๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยุตโพธิธรรม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๘๘ ตารางวาน. ส. ๓ เลขที่ ๒๙๕

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดมหาโพธิใต้

พระครูนิยุตโพธิธรรม

วัตถุมงคล วัดมหาโพธิใต้

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้วสูง ๔๖ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๒๐๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้วสูง ๖๘ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐

ที่อยู่ วัดมหาโพธิใต้

A: เลขที่ ๓๖๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: