วัดหนองถ้ำวัว

ประวัติ วัดหนองถ้ำวัว

วัดหนองถ้ำวัว ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดมีหนองน้ำใหญ่ที่มีฝูงวัวมาอาศัยหนองน้ำแห่งนี้ โดยมีนายอ่อนสีธงทองเป็นผู้บริจาคที่ดิน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเอกสิทธิ์ เตชธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๓๒๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๔ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๒ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดคลองสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองถ้ำวัว

พระอธิการเอกสิทธิ์ เตชธมฺโม

วัตถุมงคล วัดหนองถ้ำวัว

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๗๒ นิ้ววัด ๕๑๗

ที่อยู่ วัดหนองถ้ำวัว

A: เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๖ ๙๒๐๔