วัดหนองตาปี

ประวัติ วัดหนองตาปี

วัดหนองตาปี ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อม เป็นที่นาและหมู่บ้าน โดยมีผู้ริเริ่มดำเนินการจัดสร้างวัด คือนายเขียน, นายผัน, นายวัน, นายพู, นายจำปา, นายลี, และนายกุยร่วมกับชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาสร้างวัด ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการโกปาน อคฺคจิตฺโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๔๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่นา
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดคลองส่งน้ำ
  • ทิศตะวันตก: จดคลองส่งน้ำ

เจ้าอาวาส วัดหนองตาปี

พระอธิการโกปาน อคฺคจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดหนองตาปี

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ 

ที่อยู่ วัดหนองตาปี

A: เลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: