วัดหนองสร้อยทอง

ประวัติ วัดหนองสร้อยทอง

วัดหนองสร้อยทอง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณรอบหนองน้ำมีต้นทองขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีพระโต พร้อมด้วยนายเต๊ะ ฉ่ำวัฒน์และชาวบ้านเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด นางพริ้งหาญพานิชย์ และนายนา อินทรเป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๖ เมตรยาว ๑๒ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเอียง เทวธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๖๘ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๙๐๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๒ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๓๐-๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่สาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดหนองสร้อยทอง

พระอธิการเอียง เทวธมฺโม

วัตถุมงคล วัดหนองสร้อยทอง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระสิวลี, พระพรหม, ศาลาพระสังกัจจายน์, เจ้าแม่กวนอิม

ที่อยู่ วัดหนองสร้อยทอง

A: หมู่ที่ ๔ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: