วัดทุ่งทะเลทราย

ประวัติ วัดทุ่งทะเลทราย

วัดทุ่งทะเลทรายตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๑ วัดทุ่งทะเลทรายตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งทะเลทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม  มีถนนทุ่งทะเลพัฒนาเป็นทางคมนาคมสะดวก วัดทุ่งทะเลทรายสร้างขึ้นเมื่อพ. ศ. ๒๔๔๑ โดยมีนายปานซูดอกพุฒบริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด เดิมเรียกว่า“ วัดทุ่งทะเล "มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละ ๘ รูปมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ ในที่วัดนี้ด้วยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๓๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๖ มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในที่วัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยุตวรวิจิตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑๘ ตารางวา น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๕  ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลงเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๕ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๒ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารไม้ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๒ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลังเป็นอาคารไม้ ๖ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดทุ่งทะเลทราย

พระครูนิยุตวรวิจิตร

วัตถุมงคล วัดทุ่งทะเลทราย

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๗ ๑ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักกว้าง ๗๑ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๘  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระพุทธรูปปางสมาธิสมัยอู่ทองเนื้อทองสำริด ๑ องค์

ที่อยู่ วัดทุ่งทะเลทราย

A: เลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๔๙๑ ๐๓๒๗