วัดหนองคูน้อย

ประวัติ วัดหนองคูน้อย

วัดหนองคูน้อย ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๖ โดยมีนายรินทร์-นางนาม บรรเทาทุ เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดจำนวน ๑๖ ไร่ ๕๒ ตารางวา ที่มาของชื่อวัดคือเดิมมีหนองน้ำเล็ก ๆ อยู่บริเวณที่ตั้งวัดจึงตั้งชื่อวัดว่า“ วัดหนองคูน้อย”  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบัณดิษฐ์ เตชวโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๕๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๘๒๙  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่สาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองคูน้อย

พระอธิการบัณดิษฐ์ เตชวโร

วัตถุมงคล วัดหนองคูน้อย

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ เมตร

ที่อยู่ วัดหนองคูน้อย

A: เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๗๗๗ ๔๖๕๔