วัดลาดทิพยรส

ประวัติ วัดลาดทิพยรส

วัดลาดทิพยรส ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๕ ตั้งอยู่บ้านทิพรส จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๕๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทัศน์ธรรมรส

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๔๙๘ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๔๙๘                    อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๓๔ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๒ หลังเรือนรับรอง ๒ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดสระน้ำสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดลาดทิพยรส

พระครูนิทัศน์ธรรมรส

วัตถุมงคล วัดลาดทิพยรส

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๑๐๘ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่อยู่ วัดลาดทิพยรส

A: เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: