วัดป่าตาล

ประวัติ วัดป่าตาล

วัดป่าตาล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๒๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการไพโรจน์ ปิยวิโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๘๓ ตารางวาน. ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๓  ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวาน. ส. ๓ เลขที่ ๒๓๗ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๓ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘. ๕๐ เมตรยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๕ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง วิหาร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๕ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๐ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๐ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองส่งน้ำ
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านป่าตาล
  • ทิศตะวันออก: จดลำห้วยธรรมชาติ
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดป่าตาล

พระอธิการไพโรจน์ ปิยวิโร

วัตถุมงคล วัดป่าตาล

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕

ที่อยู่ วัดป่าตาล

A: เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๕๙๖ ๓๑๕๑