วัดอรัญญิการาม

ประวัติ วัดอรัญญิการาม

วัดอรัญญิการาม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคมพ. ศ. ๒๕๒๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีถนนสายหนองเต็งรังไปอำเภอตากฟ้าผ่านทางทิศตะวันออก การคมนาคมสะดวก เดิมบริเวณวัดเป็นป่าไม้จึงได้มีนามวัดอย่างนี้ แต่ชาวบ้านเรียกว่า“ วัดหนองปืนแตก "ตามชื่อหมู่บ้านเจ้าอาวาสมีนามว่า พระอธิการมนตรีจิตมนตรี (พระครูนิปุณอรรถโกศล) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๓ เมตรยาว ๓๗ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิปุณอรรถโกศล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวาน. ส. ๓ เลขที่ ๑๖๓  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๘ เมตรยาว ๔๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยกุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลังเป็นอาคารไม้ ๙ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๒ เมตรยาว ๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๗ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดอรัญญิการาม

พระครูนิปุณอรรถโกศล

วัตถุมงคล วัดอรัญญิการาม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีพระประธานปางมารวิชัย และปางสมาธิ เนื้อศิลาแลง ได้อัญเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง จำนวน ๓ องค์

ที่อยู่ วัดอรัญญิการาม

A: เลขที่ ๑๐๐ บ้านหนองปืนแตก หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: