วัดหนองเต็งรัง

ประวัติ วัดหนองเต็งรัง

วัดหนองเต็งรัง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายนพ. ศ. ๒๕๑๓ พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม มีนามวัดตามชื่อหมู่บ้าน โดยมีนายสะอาด เกตุสุภะ บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด และร่วมกับนายทอง นายสังเวียน – นายพูน-นายโว-นายเกลี้ยง เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพัทธ์ธุราทร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๕๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๕๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖, ๒๗๖๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองเต็งรัง

พระครูนิพัทธ์ธุราทร

วัตถุมงคล วัดหนองเต็งรัง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๘ นิ้วสูง ๑๑๗ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖

ที่อยู่ วัดหนองเต็งรัง

A: เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: