วัดหัวดงเหนือ

ประวัติ วัดหัวดงเหนือ

วัดหัวดงเหนือ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ.๒๔๐๐ ที่ดินตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีนามเดิมว่า“ วัดกลางเกาะ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อ เป็นวัดเกาะกลาง และชาวบ้านได้เปลี่ยนชื่อวัดอีกเป็นชื่อ“ วัดศรัทธาราม” ภายหลังได้มีแม่น้ำไหลผ่านหน้าวัด จนกลายเป็นสามเกาะ จึงได้ตั้งชื่อวัดใหม่อีกว่า วัดสามเกาะ เมื่อหลวงพ่อเผือกปมญาณโตมาเป็นเจ้าอาวาสได้เปลี่ยนชื่อวัดสามเกาะเป็นชื่อ“ วัดหัวดงเหนือ” มีนามตามชื่อหมู่บ้าน ประวัติความเป็นมาของ“ หลวงพ่อเพ็ชร” พระครูบรรพโตปมญาณ (เผือกปมญาณโต) อดีตเจ้าอาวาสเป็นพระเถระผู้นำหลวงพ่อเพ็ชร มาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำวัดเมื่อ ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๑ จากเมืองเชียงแสนลักษณะหลวงพ่อเพ็ชร เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิเพ็ชร สร้างด้วยเนื้อทองคำสำริดเกตุดอกบัวตูมสร้างด้วยทองคำสีลูกบวบ) ดวงพระเนตร ๒ ข้างเป็น เพีซรตาวัวสังฆาฏิ เป็นเขี้ยวตะขาบ หน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๙ นิ้วสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเชียงแสนพ. ศ. ๒๕๐๕ พระครูบรรพโตปมญาณ ทำการก่อสร้างพระประธานองค์ใหญ่ไว้ที่วัด โดยอาราธนาหลวงพ่อเพ็ชรบรรจุไว้ในองค์พระประธาน และประดิษฐานในวิหาร สร้างเสร็จใน พ.ศ ๒๕๐๗ ของเดือน ๔ ได้จัดงานประจำปีเฉลิมฉลองหลวงพ่อเพชร โดยจัดให้มีพิธีมหาพุทธาภิเษก และได้ถวายพระนามหลวงพ่อเพ็ชรว่า“ พระพุทธเพ็ชราภรณ์อักษรคุณวิเศษ มเหศักดาเดช อิศรานุภาพประสิทธิลาภบุญญผลวิจิตมงคลรัติกาล” ประดิษฐาน ณ วัดหัวดงเหนือ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตรยาว 60 เมตร การศึกษา                  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน เมื่อพ.ศ. ๒๔๐๐

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๒๕

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดหัวดงเหนือ

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๕ นิ้ว ๔-๓ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๒๗ นิ้วปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระประธานประจำอุโบสถหลังเก่า ปางมารวิชัย พระประธานประจำวิหารหลวงพ่อเพ็ชรปางมารวิชัยเจดีย์ สร้างพ.ศ. ๒๔๖๖

ที่อยู่ วัดหัวดงเหนือ

A: เลขที่ ๑๑๑ ถนนนครสวรรค์-ขาณุวรลักษบุรีหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: