วัดหนองตาราม

ประวัติ วัดหนองตาราม

วัดหนองตาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๗ มกราคมพ. ศ. ๒๕๑๓ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสาย ฐิตปุญฺโญ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๑๑๙ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๑๑๖ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕. ๒๘ เมตรยาว ๓๑. ๘๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๗ เมตรยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองตาราม

พระอธิการสาย ฐิตปุญฺโญ

วัตถุมงคล วัดหนองตาราม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๑๐๗ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙

ที่อยู่ วัดหนองตาราม

A: เลขที่ ๑๙๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: