วัดสอนจันทร์

ประวัติ วัดสอนจันทร์

วัดสอนจันทร์     ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายนพ. ศ. ๒๕๒๓ นายพรม ชัยสาร  เป็นผู้บริจาคที่ดินและมีนายสอน จันทร์สงวน เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างวัดขึ้น เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทำ จนฺทาโภ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๔๔๓ (นส.๔) อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙. ๓๐ เมตรยาว ๑๓. ๒๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางรถไฟ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสอนจันทร์

พระอธิการทำ จนฺทาโภ

วัตถุมงคล วัดสอนจันทร์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๕๗ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ 

ที่อยู่ วัดสอนจันทร์

A: เลขที่ ๒๗๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: