วัดรัตตวัน

ประวัติ วัดรัตตวัน

วัดรัตตวัน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๒๔ ชาวบ้านเห็นพร้องกันว่าน่าจะมีวัดในหมู่บ้านจึงขอซื้อที่ดินจาก นายว่อน สุขแจ่มจำนวน ๘ ไร่เนื่องจากอยู่ติดกับถนน โดยนายคา แดงพรหม เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดและขอตั้งชื่อวัดว่า“ วัดรัตตวัน” การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระพรชัย วินฺนสาโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๖  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดรัตตวัน

พระพรชัย วินฺนสาโร

ที่อยู่ วัดรัตตวัน

A: เลขที่ ๑๒๓ บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: