วัดเทพมรกต

ประวัติ วัดเทพมรกต

วัดเทพมรกต      ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๔๘ เดิมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของแม่ชี พระเจริญ โอภาโส ได้เดินธุดงค์มาพบสถานที่แห่งนี้ จึงได้ชักชวนชาวบ้านและแม่ชีสร้างเป็นสำนักสงฆ์ ขึ้นชื่อว่าวัดเทพมรกต (วัดแม่ชี) และต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ศาลาการเปรียญ และหอระฆัง โรงครัว และได้ซื้อที่ดินจากชาวบ้านบริเวณนั้น โดยมี น.ส. น้ำทิพย์เจริญผลเป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๑๑๖ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗. ๕๐ เมตรยาว ๒. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารทรงหน้าจั่ว กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว) หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินติดภูเขา
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินติดภูเขา

วัตถุมงคล วัดเทพมรกต

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗

ที่อยู่ วัดเทพมรกต

A: เลขที่ ๑๓๐ บ้านหัวเขาฝา หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: