วัดหัวดงใต้

ประวัติ วัดหัวดงใต้

วัดหัวดงใต้ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๑๒๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ติดแม่น้ำปิง ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตามคำบอกเล่ามีแม่น้ำแห่งหนึ่งต้นน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกไหลมาบรรจบแม่น้ำปิง และมีบ้านเรือนสำนักสงฆ์ วัดซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคลองลึกเพราะบางแห่งลึกถึง ๖ ศอก ๗ ศอกต่อมามีคนค้นพบโคกอิฐกองอยู่คล้ายกับอุโบสถหรือฐานเจดีย์ จึงสันนิษฐานว่ามีวัดสำนักสงฆ์ เมื่อมีประชาชนอาศัยอยู่มากขึ้นจึงได้สร้างวัดขึ้น และยังมีชื่อวัดอีกนามหนึ่งว่า“ วัดบางทองประชาสรรค์และได้พบพระประธานองค์ใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่า“ หลวงพ่อโต” ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดหัวดงใต้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๖ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประทีป วราโภ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๒๕ 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดหัวดงใต้

พระอธิการประทีป วราโภ

วัตถุมงคล วัดหัวดงใต้

มีพระประธานประจำอุโบสถปาง มารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๒  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระประธานประดิษฐานที่วิหารมีนามว่า หลวงพ่อโต ปางมารวิชัย

ที่อยู่ วัดหัวดงใต้

A: เลขที่ ๑๐๑ ถนนนครสวรรค์-ขาณุวรลักษบุรี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: