วัดดงน้อย

ประวัติ วัดดงน้อย

วัดดงน้อย ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๘ พื้นที่มีลักษณะเป็นป่าดงน้อย ๆ จึงเรียกกันว่าวัดดงน้อย

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๔ งาน  โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๔ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๓ หลังสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวง

วัตถุมงคล วัดดงน้อย

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ นิ้วสูง ๓๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ 

ที่อยู่ วัดดงน้อย

A: เลขที่ ๑๙ บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๓๔๒ ๔๐๐๓